Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018r. w Polsce będzie stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”).


E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o., jako administrator serwisu www.etoto.pl, chciałaby przypomnieć naszym użytkownikom, najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych.


Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu jest spółka E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-503) przy ul. Żurawiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370248, REGON 142666660, NIP 5272639256, kapitał zakładowy: 8.946.300,00 PLN (dalej: „E-TOTO”).


W celu przeglądania naszego serwisu nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych. E-TOTO przetwarza wyłącznie dane niezbędne do wyświetlenia strony oraz dane zawarte w ciasteczkach – za zgodą użytkownika.


W ramach przeprowadzenia rejestracji w serwisie, korzystania z serwisu, jak również w pewnym czasie po zakończeniu korzystania z serwisu E-TOTO przetwarza o Tobie następujące rodzaje danych: imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, kraj urodzenia, numer PESEL, typ, seria, numer oraz ważność dokumentu potwierdzającego tożsamość, identyfikator (login), pseudonim, dane związane z korzystaniem z serwisu oraz dotyczące działań na kontach, historię gracza, jego wygranych oraz przepływach finansowych.


E-TOTO może przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany oraz niezautomatyzowany w celu utrzymania Twojego konta w serwisie, świadczenia Ci usług, prowadzenia analizy ryzyka związanego z grą, przygotowania spersonalizowanej oferty i zabezpieczenia serwisu. W związku z charakterem usług, jesteśmy zobowiązani pewien zakres danych przechowywać w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, również po zakończeniu świadczenia Ci usługi. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym, w celu przesyłania Ci informacji i materiałów reklamowo promocyjnych.


Pozyskane przez nas Twoje dane osobowe E-TOTO może ujawniać m.in.: swoim podwykonawcom, kancelariom prawnym, organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, a także operatorom kart kredytowych i dostawcom usług płatniczych na potrzeby realizacji płatności.


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez E-TOTO każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów prawa – do ich usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każdemu użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Polityki Prywatności E-TOTO.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania z opisanych praw, należy skontaktować się z E-TOTO za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: iod@etoto.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego po zalogowaniu się na stronie www.etoto.pl